Pananagutang Panlipunan

Responsibilidad ng korporasyon sa lipunan

Kinikilala namin na ang responsibilidad ng korporasyon sa lipunan ay isang mahalagang bahagi ng paggawa ng negosyo.Sa gayon tayo ay nagtatag ng isang malusog na responsibilidad sa lipunan.

Mga halaga

Paggalang:Ginagarantiyahan ang tiwala sa isa't isa at napapanatiling pag-unlad sa mga aktibidad sa negosyo at komunikasyon.

Responsibilidad, lalo nitong maisulong ang pagkakaisa at propesyonalismo.

Pagkakapantay-pantay ng kasarian

Ang pagtupad sa responsibilidad ng pangangalaga sa kapaligiran ay nakakatulong upang maprotektahan ang mga mapagkukunan at kapaligiran at maisakatuparan ang napapanatiling pag-unlad.

Pang-agham at makatwirang paggamit ng mga likas na yaman, mapabuti ang rate ng pag-recycle ng mga likas na yaman.Magtatag ng mekanismo ng panlipunang pag-unlad na nagtitipid sa mapagkukunan, magpatupad ng masinsinang diskarte sa pamamahala, at mapagtanto ang pinakamataas na halaga na idinagdag ng mga produkto sa pamamagitan ng pag-asa sa pag-unlad ng teknolohiya.Habang nagse-save ng mga mapagkukunan, palakasin ang komprehensibong pag-recycle ng basura at isakatuparan ang pag-recycle ng basura.

Tumutok sa pagbuo ng mga produkto na hindi nakakapinsala sa kapaligiran at kalusugan ng tao.Aktibong gumawa ng mga preventive at remedial na hakbang kapag ang mga produkto ay maaaring magdulot ng pinsala sa kapaligiran.

Pagkakapantay-pantay ng kasarian

Panatilihin ang propesyonal na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng kalalakihan at kababaihan.

Ang propesyonal na pagkakapantay-pantay ay makikita sa pangangalap, pag-unlad ng karera, pagsasanay at pantay na suweldo para sa parehong posisyon.

Kalusugan at kaligtasan

Ang yamang tao ay ang mahalagang yaman ng lipunan at ang sumusuportang puwersa ng pag-unlad ng negosyo.Ang pangangalaga sa buhay at kalusugan ng mga empleyado at pagtiyak sa kanilang trabaho, kita at paggamot ay hindi lamang nauugnay sa patuloy at malusog na pag-unlad ng mga negosyo, kundi pati na rin sa pag-unlad at katatagan ng lipunan.Upang matugunan ang mga internasyonal na kinakailangan para sa mga pamantayan ng corporate social responsibility, at upang maipatupad ang layunin ng sentral na pamahalaan na "nakatuon sa mga tao" at pagbuo ng isang maayos na lipunan, dapat na tanggapin ng ating mga negosyo ang responsibilidad na protektahan ang buhay at kalusugan ng mga empleyado at tiyakin ang kanilang paggamot .

Bilang isang negosyo, dapat nating determinadong igalang ang batas at disiplina, alagaang mabuti ang mga empleyado ng negosyo, gumawa ng magandang trabaho sa proteksyon sa paggawa, at patuloy na pagbutihin ang antas ng sahod ng mga manggagawa at tiyakin ang napapanahong pagbabayad.Ang mga negosyo ay dapat makipag-usap nang higit pa sa mga empleyado at higit na mag-isip tungkol sa kanila.

Nakatuon sa pakikibahagi sa nakabubuo na pakikipag-usap sa lipunan kasama ang mga empleyado upang bumalangkas ng mga patakarang ito sa kaligtasan, kalusugan, kapaligiran at kalidad.

Nanjing Reborn New Materials Co., Ltd.