Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Cyfrifoldeb corfforaethol i gymdeithas

Rydym yn cydnabod bod cyfrifoldeb corfforaethol tuag at gymdeithas yn rhan annatod o fusnes.Felly rydym yn sefydlu cyfrifoldeb cymdeithasol iach.

Gwerthoedd

Parch: Gwarant ymddiriedaeth a datblygu cynaliadwy mewn gweithgareddau busnes a chyfathrebu.

Cyfrifoldeb, gall hyrwyddo undod a phroffesiynoldeb yn arbennig.

Cydraddoldeb Rhyw

Mae cyflawni cyfrifoldeb diogelu'r amgylchedd yn ddefnyddiol i ddiogelu adnoddau a'r amgylchedd a gwireddu datblygu cynaliadwy.

Defnydd gwyddonol a rhesymegol o adnoddau naturiol, gwella cyfradd ailgylchu adnoddau naturiol.Sefydlu mecanwaith datblygu cymdeithasol sy'n arbed adnoddau, gweithredu strategaeth reoli ddwys, a gwireddu'r gwerth ychwanegol mwyaf posibl o gynhyrchion trwy ddibynnu ar gynnydd technolegol.Wrth arbed adnoddau, cryfhau'r ailgylchu cynhwysfawr o wastraff a gwireddu ailgylchu gwastraff.

Canolbwyntiwch ar ddatblygu cynhyrchion sy'n ddiniwed i'r amgylchedd ac iechyd pobl.Cymerwch fesurau ataliol ac adferol yn weithredol pan all y cynhyrchion achosi difrod i'r amgylchedd.

Cydraddoldeb Rhyw

Cynnal cydraddoldeb proffesiynol rhwng dynion a merched.

Amlygir cydraddoldeb proffesiynol mewn recriwtio, datblygu gyrfa, hyfforddiant a chyflog cyfartal ar gyfer yr un swydd.

Iechyd a Diogelwch

Adnoddau dynol yw cyfoeth gwerthfawr cymdeithas a grym ategol datblygiad menter.Mae diogelu bywyd ac iechyd gweithwyr a sicrhau bod eu gwaith, eu hincwm a'u triniaeth nid yn unig yn gysylltiedig â datblygiad parhaus ac iach mentrau, ond hefyd â datblygiad a sefydlogrwydd cymdeithas.Er mwyn bodloni'r gofynion rhyngwladol ar gyfer safonau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol, a gweithredu nod y llywodraeth ganolog o "sy'n canolbwyntio ar bobl" ac adeiladu cymdeithas gytûn, rhaid i'n mentrau gymryd y cyfrifoldeb o amddiffyn bywydau ac iechyd gweithwyr a sicrhau eu triniaeth. .

Fel menter, dylem barchu'r gyfraith a disgyblaeth yn gadarn, gofalu'n dda am weithwyr y fenter, gwneud gwaith da mewn amddiffyn llafur, a gwella lefel cyflog gweithwyr yn gyson a sicrhau taliad amserol.Dylai mentrau gyfathrebu mwy â gweithwyr a meddwl mwy amdanynt.

Wedi ymrwymo i gymryd rhan mewn deialog gymdeithasol adeiladol gyda gweithwyr i lunio'r polisïau diogelwch, iechyd, amgylchedd ac ansawdd hyn.

Nanjing Reborn deunyddiau newydd Co., Ltd.