R & D

Năng lực đổi mới và R & D của doanh nghiệp

Năng lực R&D sáng tạo của doanh nghiệp là nền tảng của việc thực hiện phát triển bền vững và là nguồn lực cạnh tranh cốt lõi quan trọng của doanh nghiệp. Hệ thống quản lý R&D tốt đóng vai trò hỗ trợ đắc lực cho hoạt động tốc độ cao và liên tục nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với môi trường xã hội cạnh tranh ngày càng cao, việc nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ đã trở thành chiến trường chính để các doanh nghiệp cạnh tranh. Tuy nhiên, quản lý dự án R&D là một công việc toàn diện với những thách thức lớn. Làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và thị trường, điều phối các phòng ban và nguồn lực, thiết lập cơ chế tổ chức và điều phối nhóm để thúc đẩy hiệu quả việc nghiên cứu và phát triển dự án theo quy trình nghiên cứu và phát triển có hệ thống và khoa học đã trở thành một vấn đề quan trọng mà các doanh nghiệp hiện đại phải đối mặt.

REBORN nhấn mạnh "Việc quản lý đức tin tốt, Chất lượng đầu tiên, khách hàng là tối cao" là chính sách cơ bản, tăng cường tự xây dựng. Chúng tôi nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới bằng cách hợp tác với trường Đại học, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu và phát triển các loại phụ gia nhựa mới thân thiện với môi trường, thực hiện đổi mới xanh, đồng thời nâng cao hiệu suất toàn diện của các sản phẩm polyme. Tuân thủ khoa học, hợp lý và phát triển bền vững.

Với việc nâng cấp và điều chỉnh ngành sản xuất trong nước, công ty chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện để phát triển ở nước ngoài và mua bán và sáp nhập các doanh nghiệp chất lượng cao trong nước. Đồng thời, chúng tôi nhập khẩu hóa chất phụ gia và nguyên liệu ở nước ngoài đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước.

Công ty TNHH vật liệu mới Nam Kinh Reborn