සැහැල්ලු ස්ථායීකාරකය

කෙටි විස්තරය:

නිෂ්පාදන නම CAS NO. යෙදුම LS-123 129757-67-1 / 12258-52-1 ඇක්‍රිලික්, පී.යූ, සීලන්ට්ස්, මැලියම්, රබර්, ආලේපනය එල්එස් -292 41556-26-7 / 82919-37-7 තැ.පෙ. ආලේපනය LS-144 638 ...


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

නිෂ්පාදන නාමය CAS NO. අයදුම්පත
එල්එස් -123 129757-67-1 /12258-52-1 ඇක්‍රිලික්, පී.යූ, සීලන්ට්, මැලියම්, රබර්, ආලේපනය
එල්එස් -292 41556-26-7 /82919-37-7 තැ.කා.සි., එම්.එම්.ඒ, පී.යූ, තීන්ත, තීන්ත, ආලේපනය
එල්එස් -144 63843-89-0 වාහන ආලේපන, දඟර ආලේපන, කුඩු ආලේපන

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න